Δελτίο Τύπου – €400 εκ. η υψηλότερη προσφορά για την “Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε.”

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.