Δελτίο Τύπου: Έναρξη της διαδικασίας αξιοποίησης του ΟΛΘ από το ΤΑΙΠΕΔ

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διάθεση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του λιμένα έως το 2051.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο αρχείο που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.