Δελτίο Τύπου: Η πραγματικότητα για την μη συμμετοχή της GAZPROM στον διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.