Δελτίο Τύπου – Κατάθεση βελτιωμένης προσφοράς από τη Lamda Development

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.