Δελτίο Τύπου: Ολοκλήρωση υποβολής ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 51% της ΕΥΑΘ

Ολοκλήρωση υποβολής ενδιαφέροντος για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 51% της ΕΥΑΘ

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.