Δελτίο Τύπου: Ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός για την Αποκρατικοποίηση των Κρατικών Λαχείων

Υπεβλήθη σήμερα στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, η βελτιωμένη οικονομική προσφορά, ύψους 190 εκ. Ευρώ, για την αποκρατικοποίηση των Κρατικών Λαχείων για
χρονική περίοδο 12 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ανακοίνωση στα “Σχετικά Αρχεία” της σελίδας.