Δελτίο Τύπου – Τρεις δεσμευτικές προσφορές για τα 28 κτίρια του Δημοσίου

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.