Δελτίο Τύπου – Υποβολή δεσμευτικής προσφοράς για την αγορά των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.