Δελτίο Τύπου: Υποβολή Δεσμευτικών οικονομικών προσφορών για την απόκτηση του Ομίλου ΔΕΠΑ

Η εταιρία SOCAR υπέβαλε σήμερα δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση του 66% του ΔΕΣΦΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο Δελτίο Τύπου που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.