ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ

Σε εξέλιξη

Yποδομές

Η ΔΕΠΑ Υποδομών συστάθηκε τον Απρίλιο του 2020 σε συνέχεια της μερικής διάσπασης του κλάδου υποδομών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ). Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης του κλάδου υποδομών και τη δημιουργία της εταιρείας, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% των μετοχών αυτής και η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. το υπόλοιπο 35%.

Αποστολή της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα μέσω των ΕΔΑ και της ΔΕΔΑ, διασφαλίζοντας την παροχή αερίου σε όλη την επικράτεια.

Η εταιρεία ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Συμμετοχή στους φορείς εκμετάλλευσης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, δηλαδή την ΕΔΑ Αττικής Α.Ε., την ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας ΑΕ και τη ΔΕΔΑ Α.Ε., με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.
  • Δικαιώματα ιδιοκτησίας στα δίκτυα διανομής.
  • Το δίκτυο οπτικών ινών ιδιοκτησίας της εταιρείας.
  • Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ως προς την ανάπτυξη, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής, συμπεριλαμβανομένων έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή έργων LNG μικρής κλίμακας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσότητας στον αγωγό διασύνδεσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (IGB) ή στον πλωτό τερματικό σταθμό αεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη.

Το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με την ΕΛΠΕ διεξήγαγε διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών και στις 9/9/2021 το ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε την Italgas SpA ως προτιμητέο επενδυτή.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ορίσει χρηματοοικονομικούς συμβούλους την UBS Investment Bank και την Τράπεζα Πειραιώς και νομικό σύμβουλο την Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ Υποδομών: https://depanetworks.gr/

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση