ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ

Ολοκληρωμένη

Yποδομές

Το ΤΑΙΠΕΔ ολοκλήρωσε με επιτυχία τον διαγωνισμό για την από κοινού πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών με την HelleniQ Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. – ΕΛΠΕ). Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 65% και 35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατείχαν το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΠΕ αντίστοιχα, ξεκίνησε στις 9 Δεκεμβρίου του 2019 με τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος, ενώ η υποβολή δεσμευτικών προσφορών έλαβε χώρα στις 15 Ιουλίου 2021. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 το ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε ως προτιμητέο επενδυτή τον ιταλικό όμιλο Italgas SpA έναντι συνολικού τιμήματος 733 εκατ. ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών στην Italgas SpA ολοκληρώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2022 σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ταμείου και στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. συστάθηκε τον Απρίλιο του 2020 σε συνέχεια της μερικής διάσπασης του κλάδου υποδομών της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ). Μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης του κλάδου υποδομών και τη δημιουργία της εταιρείας, το ΤΑΙΠΕΔ κατείχε το 65% των μετοχών αυτής και η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. το υπόλοιπο 35%.

Αποστολή της ΔΕΠΑ Υποδομών είναι η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα μέσω των ΕΔΑ και της ΔΕΔΑ, διασφαλίζοντας την παροχή αερίου σε όλη την επικράτεια.

Η εταιρεία ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε. περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Συμμετοχή στους Διαχειριστές  Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα η ΔΕΠΑ Υποδομών κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε., το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. και το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΔΑ Α.Ε..
  • Το δίκτυο οπτικών ινών ιδιοκτησίας της εταιρείας.
  • Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ως προς την ανάπτυξη, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής, συμπεριλαμβανομένων έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή έργων LNG μικρής κλίμακας, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσότητας στον αγωγό διασύνδεσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (IGB) ή στον πλωτό τερματικό σταθμό αεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη.

Το ΤΑΙΠΕΔ είχει ορίσει χρηματοοικονομικούς συμβούλους για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας την UBS Investment Bank και την Τράπεζα Πειραιώς και νομικό σύμβουλο την Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής.

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση