Search

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας για τη Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου Κάτω των Ορίων του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή – Αντικατάσταση τμημάτων των μεταλλικών κατασκευών των δύο Εισόδων, του Τείχους των Εθνών και της Αγοράς του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)»

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής  Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της Δράσης «Ανακαίνιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ) » RRF 16932, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Πολιτισμού.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης,  το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου επιλογή αναδόχου  του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή – Αντικατάσταση τμημάτων των μεταλλικών κατασκευών των δύο Εισόδων, του Τείχους των Εθνών και της Αγοράς του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ)» , με Αναθέτουσα Αρχή το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης”, ΝΠΙΔ, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής το «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»).

Η διαδικασία είναι ανοικτή και θα διενεργηθεί με χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (συστημικός αριθμός 208248) (Διαδικτυακή Πύλη: www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα στον ανωτέρω σύνδεσμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS