Search

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση – ανακατασκευή χώρων υγιεινής (λουτρά – WC) και εκσυγχρονισμός Νοσηλευτικών Μονάδων των Νοσοκομείων Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ, Γ.Α.Ν. ΜΕΤΑΞΑ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ και Ψ.Ν.Α.»

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» RRF 16795, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU. Στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης,  το Ταμείο, λειτουργώντας κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του δικαιούχου, διενεργεί το διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 για την ανάθεση του έργου «Επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση – ανακατασκευή χώρων υγιεινής (λουτρά – WC) και εκσυγχρονισμός Νοσηλευτικών Μονάδων των Νοσοκομείων Γ.Ν.Π. ΤΖΑΝΕΙΟ, Γ.Α.Ν. ΜΕΤΑΞΑ, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ και Ψ.Ν.Α.», με Αναθέτουσα Αρχή την 2η Δ.Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής το «Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.»). Η διαδικασία είναι ανοικτή και θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικός αριθμός 194825) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/01/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα στον ανωτέρω σύνδεσμο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS