Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού «Κινητά κέντρα διοίκησης & επιτόπιου ελέγχου στις 13 Περιφέρειες»

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS