Διακήρυξη για την προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Baily) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» – Παροχή διευκρινήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS