Διακήρυξη για την προμήθεια πτυσσόμενων μεταφερόμενων γεφυρών (τύπου Baily) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» – Τροποποίηση ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS