Διευκρινίσεις & Απαντήσεις – Ελληνικό (ενημερωμένο)

Διευκρινίσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ανακοίνωση στα “Σχετικά Αρχεία” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS