Διευκρινίσεις VΙ αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση της μαρίνας Megayachts στην Κέρκυρα

Παρακαλούμε δείτε παροχή έκτου γύρου διευκρινίσεων αναφορικά με την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS