Διευκρινίσεις VΙΙ αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση της μαρίνας Megayachts στην Κέρκυρα

Παρακαλούμε δείτε παροχή έβδομου γύρου διευκρινίσεων αναφορικά με την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS