Διευκρίνιση στην από 19.12.2012 Επιστολή Διαδικασίας για την πώληση των ακινήτων στο εξωτερικό σχετικά με το Παράρτημα 2

Διευκρίνιση στην Επιστολή Διαδικασίας για την πώληση των ακινήτων στο εξωτερικό σχετικά την Απόδειξη Κεφαλαίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στην ανακοίνωση που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.