Έκθεση του ΤΑΙΠΕΔ για τον απολογισμό της περιόδου 01/01/2016 – 31/03/2016

Έκθεση του ΤΑΙΠΕΔ για την περίοδο 01/01/2016 – 31/03/2016. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο στην ενότητα «Σχετικό Υλικό» της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Τελική κατακύρωση του διαγωνισμού που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου για τη μίσθωση του μεταλλευτικού εργοστασίου, των μεταλλείων και των σχετικών δικαιωμάτων εξόρυξης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία βρίσκονται υπό διαχείριση της ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ