Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή για την αγορά Μοδιάνο στην Θεσσαλονίκη

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

RELEVANT ASSETS

We use Cookies on this website to analyze and improve its functionality. You can select your cookies’ preferences when entering our website by either selecting "Accept all", or select which cookies you prefer by "Cookie Settings", or reject the use of the non-necessary cookies by selecting "Reject all". For more information on the use of Cookies in our website you can read our Cookies Policy. You can change your consent options at any time just by tapping the privacy tab at the bottom of the page.
Accept All Cookie Settings Reject All