Έναρξη περιόδου υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ορίζεται η 23η Δεκεμβρίου 2022. Ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων και για τα δύο Τμήματα ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2023. Οι προτάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση και τον Οδηγό του Προγράμματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ