Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01/2018 – 30/06/2018

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

Σημείωση: Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01/2018-30/06/2018 δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Μετόχου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Τελική κατακύρωση του διαγωνισμού που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου για τη μίσθωση του μεταλλευτικού εργοστασίου, των μεταλλείων και των σχετικών δικαιωμάτων εξόρυξης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία βρίσκονται υπό διαχείριση της ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ