Εργοταξιακοί Χώροι Αντιρρίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή

Tο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στον πρώην εργοταξιακό χώρο της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, στη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου, του Δήμου Ναυπακτίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συνολικής έκτασης 165.460,40 τ.μ. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης της αξίας της πλήρους κυριότητας του ακινήτου από ανεξάρτητο αποτιμητή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών ορίζεται η 9η Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS