Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 01.07.2011 – 30.06.2012

Το ΤΑΙΠΕΔ δημοσιεύει τις  Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 01.07.2011 – 30.06.2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μπορείτε να βρείτε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 01.07.2011 – 30.06.2012 στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ