Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015

Οι ετήσιες οικονομικές του ΤΑΙΠΕΔ για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο στην ενότητα «Σχετικό Υλικό» της σελίδας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ