ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το ΤΑΙΠΕΔ ως εργοδότης παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους του. Η εταιρεία μας είναι προσηλωμένη στην ενθάρρυνση της διαφορετικότητας και τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, που απηχεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών καταβολών, πολιτισμών και εμπειριών.

Προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους και απορρίπτουμε κάθε είδους διάκριση λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, φύλου, ηλικίας, αναπηρίας ή οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που προστατεύεται από τον νόμο. Όλες οι αποφάσεις μας σχετικά με την απασχόληση λαμβάνονται αποκλειστικά με βάση τα προσόντα, την αξία, τις εργασιακές απαιτήσεις και τις επιχειρηματικές ανάγκες.

Technical Specialist για τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο