Ενδιάμεσες Οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01/2017 – 30/06/2017

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο. 

Σημείωση: Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01/01/2017-30/06/2017 δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Μετόχου.

Ρυθμίσεις Cookies