• Ιδρυτικός Νόμος
 • Αποστολή & Όραμα
 • Οργανωτική Δομή
 • Εκθέσεις & Προγράμματα
 • Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 3986/2011), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αξιοποιεί την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, που του έχει ανατεθεί σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και τις προβλέψεις των Μεσοπρόθεσμων Πλαισίων Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, το ΤΑΙΠΕΔ προωθεί την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα με πλήρη ευθύνη για την εφαρμογή της πολιτικής που τις διέπει.

Το πλάνο των ιδιωτικοποιήσεων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και έχει ως στόχο την τροφοδότηση της ανάπτυξης, την προσέλκυση άμεσων επενδύσεων στις υποδομές, την ενέργεια, τα ακίνητα καθώς και άλλους τομείς επιτυγχάνοντας παράλληλα άλλα σημαντικά οφέλη, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, ο εκσυγχρονισμός υποδομών και η προώθηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

Η διάρκεια του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο συστάθηκε την 1η Ιουλίου 2011, είναι έως την 1η Ιουλίου 2022 με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης. Μοναδικός μέτοχός του είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ).

Στο Ταμείο έχουν ήδη μεταφερθεί τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιληφθεί στα Μεσοπρόθεσμα Προγράμματα, τα οποία συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες:

 1. Αξιοποίηση Γης
 2. Υποδομές
 3. Εταιρικό Χαρτοφυλάκιο


Στο πλαίσιο διασφάλισης συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, το Ταμείο δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις, έχει εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, δημοσιευμένο κανονισμό αναθέσεων καθώς και εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

Τον Δεκέμβριο του 2018 το Ταμείο πιστοποιήθηκε για τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζει από την TÜV AUSTRIA HELLAS κατά:

 • ISO 9001: 2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
 • ISO 27001: 2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.  

 

        

Διοικείται από έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό και τον επιχειρηματικό τομέα, καθώς και από τους τομείς παροχής συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, υποβοηθούμενοι από ένα Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, ενώ προσλαμβάνει έμπειρους διεθνείς συμβούλους για κάθε έργο. Έχει στη διάθεσή του συστήματα διαχείρισης έργων τελευταίας τεχνολογίας και έχει υιοθετήσει μια πολύ απλή οργανωτική δομή για να διευκολύνει την άμεση λήψη αποφάσεων.

Το Ταμείο έχει εγκρίνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), το οποίο αναθεωρείται κάθε εξάμηνο . Για την εκπόνηση του ΕΠΑ, το Ταμείο έλαβε υπόψη του:

 1. τα αναμενόμενα έσοδα
 2. τα μακροπρόθεσμα οφέλη
 3. την πολυπλοκότητα και το βαθμό ωριμότητας του κάθε έργου.


Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στο Ταμείο θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Ταμείου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια.

Το ΤΑΙΠΕΔ υλοποιεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου με τρόπο που αφενός θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του δημόσιου χρέους και αφετέρου θα δημιουργεί τις βάσεις για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα μας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονομία.

Ο κύριος στόχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η προσέλκυση σημαντικών διεθνών ροών κεφαλαίου, που συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και τροφοδοτούν την οικονομική ανάπτυξη. Το άνοιγμα σχετικών τομέων της αγοράς που πραγματοποιείται μέσω των αποκρατικοποιήσεων συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ η συνολικότερη προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον εδραίωσης της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ, ανταποκρινόμενο στις συνθήκες της αγοράς και πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον, κινείται με την απαραίτητη ευελιξία ώστε να διαμορφώσει τους καλύτερους δυνατούς όρους που θα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των ωφελειών για το Ελληνικό Κράτος.

 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Οργανόγραμμα

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Ριχάρδος Λαμπίρης, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Ριχάρδος Λαμπίρης γεννήθηκε το 1975. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Sussex και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc. in Project Management από το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Είναι επίσης κάτοχος MSc. in International Trade, Transport and Finance από το City University της Μεγάλης Βρετανίας.

Έχει εργαστεί ως μηχανολόγος στην Rockwell Golde και έχει μακρά εμπειρία στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική καλύπτοντας τόσο τις αγορές της Ελλάδας όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε οργανισμούς όπως η EFG Telesis Finance και η HSBC Bank plc. Από το 2006 διετέλεσε, μεταξύ άλλων, επικεφαλής του τμήματος Εξαγορών και Συγχωνεύσεων της HSBC Bank plc για την Ελλάδα και Κύπρο, με έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις.

 

Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου γεννήθηκε το 1976. Έχει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα των επενδύσεων και ειδικεύεται στο real estate, καθώς και στη διαχείριση και αξιολόγηση ακινήτων. Είναι Ορκωτός Εκτιμητής (MRICS), πιστοποιημένη από το Υπουργείο Οικονομικών και Εξεταστής επαγγελματικής επάρκειας.

Είναι πτυχιούχος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το City University of London (BSc Property Valuation & Finance και MSc Property Investment αντίστοιχα), ενώ κατέχει Diploma στα Micro-Economics από το London School of Economics. Έχει διατελέσει Ανώτερο Στέλεχος, υπεύθυνη για την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ακινήτων σε πολυεθνικές εταιρίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Αγγλία, Μάλτα, Κύπρος), με κύρια έμφαση σε σύνθετα αναπτυξιακά έργα. Από το 2008, ως Partner και Head of Valuation & Advisory Services συνεργάστηκε με πολλούς θεσμικούς φορείς και ομίλους εταιρειών, καθώς ηγήθηκε συμβουλευτικών ομάδων πολύπλοκων και μεγάλων έργων τουριστικών και επαγγελματικών χρήσεων προς εξαγορές, παραχωρήσεις και ιδιωτικοποιήσεις.

Τον Απρίλιο του 2015 ανέλαβε την θέση της Εντεταλμένης Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ και εκτελεστικού μέλους ΔΣ του Ταμείου και τον Μάιο 2017 την θέση της Προέδρου ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

 

Άγγελος Βλάχος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Άγγελος Βλάχος γεννήθηκε το 1970. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (Πανεπιστήμιο Αθηνών) με Master στη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία από το University of Sussex και κάτοχος PhD του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το χώρο της ακαδημαϊκής έρευνας, μετακινήθηκε στη διεθνή τουριστική αγορά ως επιτελικό στέλεχος. Στη συνέχεια, εργάστηκε στο Υπουργείο Τουρισμού ως εμπειρογνώμονας σε θέματα δημόσιας τουριστικής πολιτικής και διευθυντής στο Γραφείο ΕΟΤ Κίνας. Δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και ερευνητικά σε θέματα τουριστικής στρατηγικής και ανάπτυξης και διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 

Γιώργος Μαρίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε το 1956. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία πάνω από 33 χρόνια, στον τραπεζικό τομέα και ειδικότερα στην πιστοδότηση επιχειρήσεων. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Πίστης της Eurobank από το 2005 έως το 2014. Επίσης έχει διατελέσει Πρόεδρος των εταιρειών EFG Leasing, EFG Factors, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank ΑΧΕΠΕΥ, της Bancpost Romania, της Eurobank TEKFEN SA, καθώς και μέλος των επιτροπών Διοίκησης και Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων. Σήμερα είναι μέλος ΔΣ επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Nottingham και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο του Warwick, UK.

Παρατηρητές

Ανδρέας Τρόκκος

Dieter Klingenbeck

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Μετόχων και έχει θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για ισοδύναμο χρονικό διάστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πλήρη εξουσία σχετικά με τις αποφάσεις των αποκρατικοποιήσεων. Η διοίκηση του Ταμείου έχει την απόλυτη ευθύνη για τη λειτουργία του και εισηγείται τις αποκρατικοποιήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, δύο εκπρόσωποι διορισμένοι από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούνται να συμμετέχουν στις συνελεύσεις του Διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Επίσης, τη λειτουργία του Ταμείου βοηθά μια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, με άτομα ευρείας αποδοχής, που έχουν ξεχωρίσει για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό και νομικό τομέα. Οι προαναφερόμενοι διορίζονται βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για περίοδο τριών ετών η οποία μπορεί να ανανεωθεί για ισοδύναμο χρονικό διάστημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στις αποφάσεις του λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του Συμβουλίου των Εμπειρογνωμόνων, η οποία όμως δεν είναι δεσμευτική. Το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων αποτελείται από επτά άτομα με εκτεταμένη πείρα και υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τέσσερα πρόσωπα και οι Θεσμοί διορίζουν τρία. Το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων γνωμοδοτεί για κάθε αποκρατικοποίηση ενώ η διαδικασία αποκρατικοποίησης περιγράφεται στον Νόμο 3986/2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά για να εγκρίνει τα βασικά σημεία της διαδικασίας του διαγωνισμού, την προεπιλογή, τους κύριους όρους της σύμβασης και την επιλογή του τελικού επενδυτή. Απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων απηχεί την πλειοψηφία.

Στο τέλος της διαδικασίας υπάρχει ανεξάρτητος αποτιμητής, τη γνώμη του οποίου επίσης λαμβάνει υπόψη του το Διοικητικό Συμβούλιο στις συσκέψεις του. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποκρατικοποιήσεως, η σύμβαση υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο.

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση του οργανογράμματος του Ταμείου στο αρχείο εδώ 

 

Με το Ν. 4389/2016 συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (Hellenic Corporation of Assets and Participations ή HCAP και εφεξής «Εταιρεία»), η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας εξυπηρετώντας ειδικό δημόσιο σκοπό.

Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να: (α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την πραγματοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και (β) συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ν. 4336/2015.

Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών ενώ προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του Ν. 4389/2016.

Άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας είναι:

α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»).

γ. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998 (Α΄ 198) («ΕΤΑΔ»).

Σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό με σκοπό με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία την ανάλυση της επισκεψιμότητάς του σε συνεργασία με άλλους. Κατά την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο, έχετε τη δυνατότητα είτε να αποδεχθείτε όλα τα cookies, επιλέγοντας «Αποδοχή Όλων», είτε να επιλέξετε ποια ακριβώς cookies αποδέχεστε επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Cookies» είτε να συνεχίσετε την περιήγησή σας απορρίπτοντας όλα τα μη απαραίτητα cookies επιλέγοντας «Απόρριψη Όλων». Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies μας. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή πατώντας το εικονίδιο απορρήτου στο κάτω μέρος της σελίδας.
Αποδοχή Όλων Ρυθμίσεις Cookies Απόρριψη Όλων