Γεωτεμάχιο με ΑΒΚ 254 στη Νέα Ηράκλεια του Δήμου Νεας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή.

Tο ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του ακινήτου με ΑΒΚ 254 στη Νέα Ηράκλεια του Δήμου Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έκτασης 27.177,15τ.μ. Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης της αξίας της πλήρους κυριότητας του ακινήτου από ανεξάρτητο αποτιμητή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών ορίζεται η 24η Φεβρουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS