Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)

Σε Εξέλιξη

Μονάδα Ωρίμασης Έργων

Η Δράση «Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ» έχει σκοπό την ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΚ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, καθώς και την αναπτυξιακή πορεία και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών.

Η συνεχής δράση σε κρίσιμους τομείς εθνικής προτεραιότητας, στους οποίους έχει αναπτυχθεί επιστημονική αριστεία, καθώς και η ενίσχυση νέων κατευθύνσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν τα Ερευνητικά κέντρα σε αναπτυξιακή κατεύθυνση με διεθνή αναγνώριση, αποτελούν επένδυση για το μέλλον τους.

Ο κύριος στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη της υποδομής των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων της χώρας, η ενίσχυση της έρευνας και η εν δυνάμει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτήν με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης. Απώτερος σκοπός είναι η στρατηγική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΚ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και η διατήρηση της υψηλής στάθμης στους ερευνητικούς τομείς που αυτά δραστηριοποιούνται.

Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στις οποίες συμβάλλει η Δράση είναι:

  • Η ενίσχυση των Υποδομών του ερευνητικού ιστού της χώρας
  • Η δημιουργία περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη της καινοτομίας των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΚ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.
  • Η ενίσχυση της θέσης των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΚ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές ερευνητικό τοπίο.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

 

 

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Διευκρίνηση που αφορά στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων – Β.4: Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ)

Παροχή απαντήσεων επί διευκρινήσεων που αφορούν στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την εκπόνηση μελετών για τις αναγκαίες εργασίες που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και την κατασκευή / επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων ερευνητικών κέντρων

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος και Τηλεφωνικού Κέντρου (Γραμμή Ενημέρωσης Επενδυτή)», για το ΟΠΣ-Στρατηγικές Επενδύσεις, με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Οίκοθεν διευκρίνιση στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο ανάθεση εκπόνησης μελετών που αφορούν έργα προτεραιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Απαντήσεις επί ερωτημάτων παροχής διευκρινίσεων στα πλαίσια της Πρόσκλησης Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στις 20 Ιανουαρίου 2022

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση