Ιαματική Πηγή Λουτρόπολης Καμμένων Βούρλων: Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) – Ανοικτή Διαβούλευση

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενα έγγραφα.

ΣΜΠΕ Ανάρτηση_ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ