Search

Ιδρυτικός Νόμος

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ιδρύθηκε το 2011 με τον ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’/01.07.2011) με αρχικό σκοπό την ανάπτυξη και αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ. ή των δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ., τα οποία μεταβιβάζονται για τον σκοπό αυτό στο ΤΑΙΠΕΔ.

Το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας γίνεται σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας. Το Ταμείο υλοποιεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ – Asset Development Plan), το οποίο αναθεωρείται κάθε εξάμηνο και εγκρίνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ).

Με την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του ΤΑΙΠΕΔ (3986/2011) στους σκοπούς του Ταμείου προβλέπεται η ωρίμαση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» (Πρόγραμμα) του ν. 4799/2021 (Α’ 78), η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών. Για τον σκοπό αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ ανέπτυξε μία νέα αυτοτελή επιχειρησιακή μονάδα, τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility).

Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου, λαμβάνεται μέριμνα για τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs)».

Μοναδικός μέτοχος του ΤΑΙΠΕΔ είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ), ευρύτερα γνωστή ως Υπερταμείο.

Στο πλαίσιο διασφάλισης συνθηκών απόλυτης διαφάνειας, το Ταμείο δημοσιεύει τριμηνιαίες εκθέσεις, έχει εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, δημοσιευμένο κανονισμό αναθέσεων, καθώς και εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει πιστοποιηθεί για τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζει από την TÜV AUSTRIA HELLAS κατά:

  • ISO 9001: 2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
  • ISO 27001: 2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
  • ΙSO 22301: 2019 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.
  • ISO 37001: 2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.

Το ΤΑΙΠΕΔ διοικείται από έμπειρους επαγγελματίες, οι οποίοι προέρχονται από τον τραπεζικό και τον επιχειρηματικό τομέα, καθώς και από τους τομείς παροχής συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, υποβοηθούμενοι από ένα Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, ενώ προσλαμβάνει έμπειρους διεθνείς συμβούλους για κάθε έργο. Έχει στη διάθεσή του συστήματα διαχείρισης έργων τελευταίας τεχνολογίας.

Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν στο ΤΑΙΠΕΔ αναρτώνται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Ταμείου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση και διαφάνεια.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ