Κρατικά Λαχεία

Ολοκληρωμένη

Εισηγμένες Εταιρίες

Τα κρατικά λαχεία που βρίσκονται σε κυκλοφορία την τρέχουσα περίοδο περιλαμβάνουν το Λαϊκό Λαχείο, το Εθνικό Λαχείο και το Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης (Πρωτοχρονιάτικο).

Το Λαϊκό Λαχείο εκδίδεται εβδομαδιαίως με 52 κληρώσεις κάθε χρόνο και το Εθνικό Λαχείο εκδίδεται κάθε τέσσερις μήνες με 3 εκδόσεις το χρόνο. Τα έσοδα από το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο διανέμονται αποκλειστικά σε κοινωνικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, υπάρχει το προς το παρόν ανενεργό Στιγμιαίο Λαχείο (Ξυστό) το οποίο εισήχθη πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1993 και διεξαγόταν μέχρι το 2003.

Η Άδεια θα καλύπτει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθησης και γενικότερα διαχείρισης των Ελληνικών Λαχείων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρόντων και μελλοντικών κληρωτέων ή στιγμιαίων λαχείων που παίζονται offline με πραγματικά δελτία. Τα Ελληνικά Λαχεία αποτελούνται από: (1) το Εθνικό Λαχείο, (2) το Λαϊκό Λαχείο, (3) το Ευρωπαϊκό Λαχείο, (4) το Ξυστό, (5) το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και (6) το Ειδικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης ή αλλιώς Πρωτοχρονιάτικο.

Η Άδεια θα εκχωρηθεί σε μια Ανώνυμη Εταιρεία καταχωρημένη στο Ελληνικό Δημόσιο (Εταιρεία Ειδικού Σκοπού) που θα συσταθεί από τον επιτυχόντα πλειοδότη. Η διάρκεια της άδειας θα είναι δώδεκα (12) χρόνια, ξεκινώντας με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που θα προβλέπεται στην Σύμβαση Αδείας. Η Άδεια δε θα είναι μεταβιβάσιμη.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει διορίσει την Credit Suisse και την Eurobank EFG ως οικονομικούς συμβούλους και τις Μπαχάς Γραμματίδης & Συνέταιροι και Καρατζά & Συνεργάτες ως Ελληνικούς νομικούς σύμβουλους, την Allen and Overy ως διεθνή νομικό σύμβουλο και την Roland Berger ως τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να βοηθήσουν με την αποκρατικοποίηση.

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση