Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, ανακοίνωσε την έναρξη του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Ακινήτου στην περιοχή Λουτρόπολη Καμένων Βούρλων Ν Φθιώτιδας.

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, απαιτείται η διενέργεια αποτίμησης του Tελικού Μισθώματος καθώς και ο καθορισμός του επιτοκίου προεξόφλησης  από ανεξάρτητο αποτιμητή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών ορίζεται η 2α Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS