Μαρίνα Αργοστολίου

Σε εξέλιξη

Yποδομές

Η Μαρίνα Αργοστολίου βρίσκεται στην περιοχή Δρέπανο της Κεφαλονιάς. H μαρίνα διαθέτει περίπου 174 θέσεις ελλιμενισμού και χερσαία ζώνη 46.000 τ.μ., ενώ η θαλάσσια έκταση που περιλαμβάνει ανέρχεται σε 26.050 τ.μ.

DOWNLOADS