Μαρίνα Πύλου: Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών – Τροποποίηση

Το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να θέσει νέα Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών στη διαγωνιστική διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας λιμένος (υπηρεσίες ελλιμενισμού και άλλες υπηρεσίες) και του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των κινητών και/ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων εντός της χερσαίας και/ή της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας Πύλου την 4η Νοεμβρίου 2022 και να τροποποιήσει ορισμένους όρους της από 18.11.2021 Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS