Μαρίνα Ρόδου

Η είσοδος της μαρίνας έχει προσανατολισμό προς βορρά και προφυλάσσεται από τον παλαιό προλιμένα. Πρόκειται για χωροθετημένη μαρίνα, με θαλάσσια ζώνη εμβαδού περίπου 70 στρεμμάτων και χερσαία ζώνη εμβαδού περίπου 13 στρεμμάτων. Η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 175 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Η μαρίνα διαθέτει την ακόλουθη λιμενική και χερσαία υποδομή:

– προσήνεμο μώλο με κρηπιδώματα στην εσωτερική παρειά του για την πρόσδεση σκαφών αναψυχής και θωράκιση στην εξωτερική πλευρά, για προστασία της λιμενολεκάνης από τους προσπίπτοντες κυματισμούς,

– παραλιακά κρηπιδώματα για την πρόσδεση σκαφών αναψυχής,

– δύο προβλήτες ορθογωνικού σχήματος, οι οποίοι συνδέονται με το δυτικό παραλιακό κρηπίδωμα,

– συγκρότημα κτιριακών εγκαταστάσεων, το οποίο περιλαμβάνει κτίριο διοίκησης, κτίριο καταστημάτων και WC, κτίριο υπηρεσιών και κτίριο υποσταθμού Δ.Ε.Η.,

– 100 περίπου θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων κατά μήκος του προσήνεμου μώλου, και

– Η/Μ εγκαταστάσεις και δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα ελλιμενισμένα σκάφη.

 

DOWNLOADS