Μαρίνα Θεσσαλονίκης (Αρετσού, Καλαμαριά): Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

Στο Πλαίσιο κατάρτισης του γενικού σχεδιασμού της μαρίνας Καλαμαριάς, αναρτάται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ώστε οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν εγγράφως προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα) τις απόψεις τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS