Μεταβίβαση 4% των μετοχών του ΟΠΑΠ από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ

Το ΤΑΙΠΕΔ με την παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση του 33% των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. (η «Πρόσκληση») που δημοσιεύθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2012.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόσκλησης, το ΤΑΙΠΕΔ επιβεβαιώνει με την παρούσα ότι το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε σε αυτό, δυνάμει της υπ ́αριθμ. 219/26.09.2012 (ΦΕΚ Β’ 2625/2012) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, 4% των μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει πλέον το 33% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στην ανακοίνωση που μπορείτε να βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

ΤΑΙΠΕΔ: Τελική κατακύρωση του διαγωνισμού που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου για τη μίσθωση του μεταλλευτικού εργοστασίου, των μεταλλείων και των σχετικών δικαιωμάτων εξόρυξης ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία βρίσκονται υπό διαχείριση της ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ