Νέα Άδεια Παιγνιομηχανημάτων για τον ΟΠΑΠ

Συμφωνία για την Χορήγηση Νέας Άδειας Παιγνιομηχανημάτων για τον ΟΠΑΠ και Επιμήκυνση της Διάρκειας της ισχύουσας Σύμβασης Παραχώρησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ ΑΕ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του την 29η Σεπτεμβρίου 2011, δέχτηκε την πρόταση του Ελληνικού Δημοσίου αναφορικά με την χορήγηση άδειας λειτουργίας 35.000 παιγνιομηχανημάτων, προς 560 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ ΑΕ, Γιάννης Σπανουδάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Κώστας Μητρόπουλος, θα μονογράψουν παράρτημα επιμήκυνσης της διάρκειας της ισχύουσας Συμφωνίας Παραχώρησης για 10 έτη, ήτοι από το έτος 2020 μέχρι το έτος 2030, προς 375 εκατομμύρια ευρώ και 5% επί των μεικτών εσόδων από τα παίγνια κατά την περίοδο της επιμήκυνσης.

Και οι δύο συναλλαγές υπόκεινται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΠΑΠ ΑΕ. Η επιμήκυνση της διάρκειας της ισχύουσας Συμφωνίας Παραχώρησης υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, όπως και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από το συνολικό αντίτιμο, το ποσό τον 849 εκατομμυρίων ευρώ θα καταβληθεί άμα τη έκδοση των εγκρίσεων.

Η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ ΑΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές.