Νέα Παράταση Καταληκτικής ημερομηνίας σχολιασμού των προσχεδίων Συμβάσεων Αξιοποίησης Κάμπινγκ Κονιαβίτη

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS