Οικονομικές καταστάσεις ΤΑΙΠΕΔ για την περίοδο 01/07/2013–31/12/2013

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. της 31 Δεκεμβρίου 2013, συντεταγμένων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στο έγγραφο που θα βρείτε στην ενότητα “Σχετικό Υλικό” της σελίδας

ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ