Οίκοθεν Διευκρίνιση ΙΙ αναφορικά με την Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση της μαρίνας Megayachts στην Κέρκυρα

Παρακαλούμε δείτε παροχή οίκοθεν διευκρίνισης αναφορικά με την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ASSETS