Search

Ολοκληρωμένα Έργα

Μονάδα Παρακολούθησης Συμβάσεων

H Μονάδα Παρακολούθησης Συμβάσεων (ΜΠΣ) αποτελεί ειδική μονάδα στο ΤΑΙΠΕΔ, η οποία συστάθηκε με σκοπό την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων αξιοποίησης και την παροχή κάθε αναγκαίας υποστήριξης και συνδρομής προς το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου αυτό να ασκεί τα δικαιώματα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις συμβάσεις αυτές.

Η Μονάδα λειτουργεί ως θεματοφύλακας των συμβάσεων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και των Επενδυτών και στοχεύει στην διασφάλιση αφενός της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών και αφετέρου της ομαλής και ανεμπόδιστης αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου που παραχωρούνται κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών του ΤΑΙΠΕΔ.

Υποδομές

Ακίνητα

Εισηγμένες Εταιρείες