Ολοκλήρωση αξιοποίησης ακινήτου στη Ρώμη

Για περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.