Ολοκλήρωση αξιοποίησης ακινήτου στην Αρμενία

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.