Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του Ελληνικού

Με τη σημερινή υπογραφή της σύμβασης πώλησης του 100% των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ στην Εταιρεία Lamda Development Α.Ε., ολοκληρώνεται με επιτυχία μια απαιτητική διεθνής διαγωνιστική διαδικασία που διεξήχθη με τις πλέον αυστηρές δικλίδες ασφαλείας για το Ελληνικό Δημόσιο και σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας.