Ολοκληρώθηκε η πώληση της Αγοράς Μοδιάνο

Ολοκληρώθηκε σήμερα η πώληση της Αγοράς Μοδιάνο στην “One Outlet Α.Ε.” με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την οποία το ΤΑΙΠΕΔ μεταβιβάζει το ποσοστό 43,63% εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί του ακινήτου προς τον Επενδυτή.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το επισυναπτόμενο έγγραφο.