Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (ΟΛΗΓ Α.Ε.)

Ολοκληρωμένη

Yποδομές

  • Στις 17 Ιουλίου 2020 το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού, τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (ΟΛΗΓ Α.Ε.)
  • Στις 6 Οκτωβρίου 2022 αναδείχθηκε Προτιμητέος Επενδυτής η κοινοπραξία Grimaldi Euromed S.p.A – Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. & Επενδυτική Κατασκευαστική Εμπορική και Βιομηχανική Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 84.170.000 ευρώ.
  • Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2023, ενώ η μεταβίβαση μετοχών ολοκληρώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2023.

 

Η εταιρεία με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.” (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) έχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτηρίων και εγκαταστάσεων τεσσάρων (4) λιμένων, και συγκεκριμένα του Λιμένα Ηγουμενίτσας, του αλιευτικού καταφυγίου Σαγιάδας, του αλιευτικού καταφυγίου Πλαταριάς και του καταφυγίου σκαφών αναψυχής Συβότων, που βρίσκονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, στην Περιφέρεια Ηπείρου, δυνάμει Σύμβασης Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Η Σύμβαση Παραχώρησης έχει διάρκεια 60 έτη από την υπογραφή της και λήγει την 3η Φεβρουαρίου 2062.
Οι κύριες δραστηριότητες της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. αφορούν στην εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού σε πορθμειακά πλοία (ferry boat) και πλοία Ro-Ro, τόσο εγχώριων όσο και διεθνών ακτοπλοϊκών  γραμμών. Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες σε πλοία (υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, επικοινωνίες κλπ.) και αξιοποιεί χερσαίες και κτιριακές υποδομές του Λιμένα Ηγουμενίτσας.
Στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. μεταφέρθηκαν μετοχές που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.” δυνάμει της υπ’ αρ. 222/05.11.2012 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΦΕΚ Β’ 2996/2012).
Το Ταμείο έχει προσλάβει τις εταιρείες Deloitte Business Solutions Α.Ε. and Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ως από κοινού χρηματοοικονομικούς συμβούλους, τις εταιρείες Your Legal Partners, Δρακόπουλος & Βασαλάκης Δικηγορική Εταιρεία και Αλεξίου Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων, ως από κοινού νομικούς συμβούλους, την εταιρεία Doxiadis Associates ως τεχνικό σύμβουλο και την εταιρεία Port Consultants Rotterdam BV ως εμπορικό σύμβουλο στο πλαίσιο της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και της Συναλλαγής.

 

DOWNLOADS

Σχετικά Άρθρα

Μοιράσου το έργο

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Εκτύπωση